Çengilli Köyündeki Ermeni-Gürcü Kilisesi Varzahan Kilisesi Aprank (Aziz Davit) Manastırı Arakelots Manastırı Adilcevaz Manastırı Goms Aziz Kevork Manastırı Aght'amar (Akdamar) Kilisesi Varagavank Manastırı Khtzkonk manastırı Kümbet Kilise Kars (eski şehir) Zor Karavanserai Aziz Krikor Lusavoriç Kilisesi Arter Adasi Manastırı Aziz Grigor Manastırı Por Kaçkarler Ketçivan (eski şehir) Gyumri (Alexandropol / Leninakan) Mren Katedral Tignis Kalesi Şirakawan Kilisesi Aziz Marinos Manastırı Marmaşen Manastırı Tomarza Kiliseler Gezköy Kilisesi Edremit - kilise ve mezarlik Surp Nişan Manastırı ve Surp Anapat Manastırı Karmrakvank Manastırı

Ani'nin Ötesi:
Türkiye'deki diğer Ermeni yapıları

Bugün Türkiye'de halen işlemekte olan sadece yirmi küsur Ermeni kilisesi vardır. 1915 Soykırımı öncesi senelerde, İstanbul Ermeni Patrikhanesi, Osmanlı İmparatorluğu'ndaki tüm Ermeni kiliselerinin resmi listesini çıkartmıştır. Bunlar 210 manastır, 700 monastik kilise, ve 1639 yerel kilise olarak sayılmıştır. Bunlara, Patrikhanenin idaresi altında olmayan kiliseler dahil edilmemiştir. Bunlar, Ermeni Protestan kiliseleri ya da o zaman Rus himayesinde olan Kars bölgesinin kiliseleri, vb.dir. Dahil edilmeyen bir de, Doğu Anadolu'ya saçılmış birçok terk edilmiş yüzlerce Ortaçağ Ermeni kilise ve manastırlarıdır.

Sitenin bu bölümünde Türkiye'de, kimi 1915'ten beri terk edilmiş Ermeni kilise ve manastırlarının harabeleri sunulacaktır. Bu sayfanın içeriğine yaklaşık olarak her sekiz haftada bir ekleme yapılacaktır ve yeni bir yapı veyahut ören yeri işlenecektir.

Şimdiye kadar sunulmuş yapılar:

ANASAYFA  |  MESAJ PANOSU  |  EMAIL  |  ENGLISH
Metin ve fotoğraflar © VirtualANI.     Son güncelleme: 10 Şubat 2009.